KINEPOLIS WEDSTRIJD

Koop voor 30 juni 2022 4 tickets voor Tribute Band Fest 2022 en maak kans op een upgrade naar een VIP-tafel voor 4 personen. Vul hieronder het emailadres in via dewelke je de tickets kocht en een onschuldige hand trekt misschien jou als winnaar.

WIN een VIP-upgrade

Op welk emailadres kocht je de tickets ?

Bedankt voor je deelname. En alvast tot 7 & 8 oktober in Waregem Expo!

WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Springkaroe BV.

 2. Deelname houdt in dat de deelnemers minimaal 4 tickets (staanplaats) kochten voor Tribute Band Fest 2022. Bij winst worden de 4 tickets (staanplaats) geüpgraded naar één VIP-tafel (4 personen, 1 fles cava & tappas plank). De 4 tickets (staanplaats) worden ongeldig.

 3. Deelnemers dienen het formulier volledig en correct in te vullen op www.tributebandfest.be/wedstrijd.

 4. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Springkaroe BV. 

 5. Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen NIET deelnemen aan de wedstrijd.

 7. Springkaroe BV behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Springkaroe BV.

 8.  De prijs zal per email aan de winnaar bezorgd worden.

 9.  Er wordt 1 winnaar bepaald per schijf van 100 deelnemers. Bij minder dan 100 deelnemers wordt geen prijs uitgereikt.  

 10.  De winnaar wordt bij lottrekking bepaald.

 11.  De wedstrijd loopt tot 30/06/2022. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd in de loop van juli 2022.

 12. De winnaars worden via sociale media verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.

 13. Springkaroe BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

 14.  Springkaroe BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.

 15.  Springkaroe BV behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Springkaroe BV, de omstandigheden dit vereisen. Springkaroe BV  kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Springkaroe BV.

 16. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Springkaroe BV om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

 17. Door deel te nemen verklaart je je akkoord om automatisch opgenomen worden in de nieuwsbrieven van Springkaroe bv.